Složky léčebného systému

Duševní obtíže mohou být různé závažnosti, mohou mít rozličný průběh i dopad na život člověka, tomu odpovídá i rozličnost služeb a léčebných postupů a možností. Pro někoho je adekvátní pomocí jednorázová podpora na krizovém centru či v psychiatrické ambulanci, pro jiného v pravidelném docházení na psychoterapii či v nástupu do rehabilitačních služeb, pro jiného v pobytu na lůžku v nemocnici.

Situace není krizová
Situace je krizová
Vaši blízcí
Situace  potřebuje řešení, ale není krizová

Ještě nemáte vlastní zkušenost s duševním onemocněním, ale necítíte se dobře. Sice nemáte pocit, že vám jde o život a mohli byste být sobě nebo někomu jinému nebezpeční, ale domníváte se, že by se o duševní onemocnění mohlo jednat a chcete se o tom s někým poradit. Doporučujeme vám kontaktovat internetovou poradnu, linku důvěry nebo ambulanci klinického psychologa. Zde můžete získat radu a pomoc, jak postupovat dál.

Internetové poradny
Linky důvěry
ambulance klinických psychologů

Odborník na některém z výše uvedených odkazů vám doporučí, jak by bylo vhodné postupovat dále a zda se vaše situace spíše blíží možnosti řešení bez medikace nebo zda se jeví nasazení psychiatrických léků jako pravděpodobně lepší řešení. Podle vašeho uvážení kontaktujte buď Psychoterapeutické služby (bez léků) nebo Ambulanci psychiatra.

Psychoterapeutické služby
ambulance psychiatrů

Na základě výše uvedené volby, buď využijte psychoterapii (řadu psychických potíží je možné řešit bez užívání psychofarmak prostřednictvím podpůrných služeb). Pokud jste zvolili psychiatra, je možné, že vám předepíše léky. V praxi se ale setkáváme s tím, že účinky léků bývají někdy přeceňovány a léky vnímány jako snadné a rychlé řešení obtíží. Bohužel léky sami o sobě častokrát situaci nevyřeší a účinnou léčbou je kombinace užívání léků s dalšími léčebnými postupy např. v rámci Psychoterapeutických služeb nebo Služeb psychiatrické rehabilitace.

Léky, tzv. psychofarmaka, které se často užívají jako jeden z prostředků léčby duševních obtíží, jsou často diskutovanou otázkou. Některé mohou přinášet rychlou úlevu, u jiných efekt nastupuje teprve po několika týdnech užívání. Přesné informace o lécích a jejich účincích by vám měl podat váš ošetřující psychiatr. V současné době je poměrně široký výběr léků a došlo k výraznému vývoji v jejich účinnosti. Přesto někdy není lehké najít léky, které vyhovují individuálním potřebám a nějaký čas trvá, než se najde optimální kombinace a dávkování. Na druhou stranu se někdy podaří najít účinnou léčbu hned napoprvé. Závisí to z velké části na typu duševních obtíží, na jejich závažnosti a především na individuální vnímavosti k jednotlivým účinným látkám. Psychofarmaka mohou být velmi efektivní a pomoci v ústupu duševních obtíží, někdy je však jejich užívání spojené s určitými nežádoucími (vedlejšími) účinky. Vždy je třeba účinky léků konzultovat s ošetřujícím lékařem, se kterým můžete hledat úpravu léků a jejich dávkování a řešení případných nežádoucích účinků.

Psychoterapeutické služby
Služby psychiatrické rehabilitace

Při závažných obtížích se může stát, že psychiatr považuje za nezbytnou vaši hospitalizace na lůžkovém oddělení v nemocnici (Lůžková psychiatrická péče).  Tato situace je jistě citlivá a lidé ji často prožívají dramaticky. Na druhou stranu je vaše zdraví prioritou. Někdy však lidé pociťují velkou úlevu, že již konečně dojde k řešení obtíží a hospitalizaci vítají, nemocniční oddělení vnímají jako bezpečný prostor, kde si mohou odpočinout, kde “jsou od svých duševních obtíží chráněni”. Hospitalizace na lůžkovém psychiatrickém oddělení je bohužel často spojená se stigmatem, panuje přesvědčení, že “pokud mě tam zavřou, už se odtamtud nedostanu”, “už mám nálepku blázen a té se nezbavím” apod. Přitom v případě jiných zdravotních obtíží vnímáme hospitalizaci v nemocnici za samozřejmou, stejně jako volání záchranné služby při ohrožení života.
Během hospitalizace je důležité být v kontaktu s rodinou a svými blízkými a již před propuštěním mít zajištěný co nejplynulejší přechod zpět do běžných aktivit. Během hospitalizace může dojít k ústupu nejvážnějších obtíží, častokrát však lidé po propuštění ještě pociťují potřebu další podpory a pomoci. Je užitečné si takovou podporu zajistit ještě během hospitalizace, pracovníci na oddělení by s vámi tyto otázky měli řešit. 

LŮŽKOVÁ PSYCHIATRICKÁ PÉČE

Po propuštění z psychiatrické nemocnice budete pravděpodobně potřebovat další podporu, která vám pomůže se opět zaběhnout do běžného života. Duševní obtíže mohou narušit vztahy, na kterých nám záleží, snížit naši schopnost pracovat, či se o sebe postarat a být soběstačný. V době, kdy dojde k ústupu nejvážnějších psychických obtíží, se pozornost zpravidla přesouvá od řešení jednotlivých příznaků nemoci ke zvládání běžných činností a ke snaze návratu do běžného života. S tímto přirozeně přichází nové otázky a potřeba další podpory. Někdy psychické obtíže či nemoc natolik ovlivní náš život, že stojíme před otázkami, kdo jsme a kam chceme svůj život nasměrovat. V tomto ohledu mohou být psychické obtíže výzvou k přehodnocení toho, co je pro nás důležité a k vytvoření nových hodnot a priorit. Najít odpovědi na tyto otázky nemusí být snadné a vyhledat podporu a pomoc v jejich řešení je přirozené.

Často se také otevírá otázka možného pracovního uplatnění. V důsledku nemoci někdy není možné pokračovat v započaté kariéře a je třeba hledat jiné profesní nasměrování. Samotná tato situace je náročná. Možná nyní zjišťujete, jaké jsou vaše pracovní možnosti a jaká omezení psychické obtíže aktuálně přináší. Stejně tak ale může být důležité řešit otázku sebepéče, soběstačnosti, trávení volného času, odpočinku, vytváření plnohodnotných vztahů – včetně partnerských, seberozvoji, duchovní stránce atd. Na výše zmíněné otázky a potřeby se snaží reagovat jednotlivé Služby psychiatrické rehabilitace, kde je možné získat více informací, podpory, pomoci či praktický nácvik potřebných dovedností.

Úlevné a obohacující také může být sdílet své zkušenosti s lidmi, kteří mají podobné obtíže. Podporu a pomoc poskytují Svépomocné organizace, které zakládají lidé, kteří sami trpí psychickými obtížemi.

Po zvážení své konkrétní situace doporučujeme kontaktovat vybranou službu, jejíž využití vám může pomoci.

Služby psychiatrické rehabilitace
Svépomocné organizace
Terénní tým
Terénní psychiatrická sestra
Ergoterapeut
Krizová situace

Někdy je situace tak naléhavá, že je třeba okamžitě jednat. Zvláště, pokud je člověk ve stavu, kdy ohrožuje na zdraví sám sebe či lidi ve svém okolí. Tato situace je jistě citlivá a lidé ji často prožívají dramaticky. Na druhou stranu záchrana života je prioritou

V tomto případě je možné kontaktovat Krizová centra a služby, která poskytují neodkladnou, bezbariérovou a nestigmatizující psychiatrickou péči a kde je možné své obtíže konzultovat. Zpravidla jde o telefonickou krizovou pomoc, některá centra však nabízí i možný výjezd domů za člověkem ohroženým na zdraví. Některá krizová centra také nabízí krátkodobý pobyt, který umožní překonat krizovou situaci, aniž dojde k dlouhodobé hospitalizaci v nemocnici. Tuto pomoc využívají jak lidé, kteří sami obtíže vnímají, tak jejich blízcí a přátelé, kteří mají obavy o zdraví svého blízkého člověka či sami potřebují podporu. Neostýchejte se s pracovníky krizového centra spojit, je lepší svou situaci konzultovat zavčasu a hledat možné řešení, než vyčkávat, kdy se mohou obtíže zvětšit tak, že hospitalizace bude nevyhnutelná.

Jinou možností, jak si zajistit podporu v domácím prostředí, je např. využití služby “Terénní psychiatrické sestry” (Slovníček pojmů), která spolupracuje s ambulantním psychiatrem, podává informace a podporuje v užívání léků, pomáhá ve zvládání běžných denních činností a v případě zhoršení zdravotního stavu poskytuje podporu pro překlenutí obtíží, aby nemuselo dojít k hospitalizaci. Podporu v domácím prostředí, nácvik běžných denních činností a pracovních dovedností atd. nabízí také Ergoterapeut (Slovníček pojmůnebo pracovník v rámci služby Case managemet (“Služby psychiatrické rehabilitace”).

V nejurgentnějších případech je nutné volat záchrannou službu či policii, zvláště, pokud je člověk ve stavu, kdy ohrožuje na zdraví sám sebe či lidi ve svém okolí. Tato situace je jistě citlivá a lidé ji často prožívají dramaticky. Na druhou stranu záchrana života je prioritou. Někdy však lidé pociťují velkou úlevu, že již konečně dojde k řešení obtíží a hospitalizaci vítají, nemocniční oddělení vnímají jako bezpečný prostor, kde si mohou odpočinout, kde “jsou od svých duševních obtíží chráněni”. Hospitalizace na lůžkovém psychiatrickém oddělení je bohužel často spojená se stigmatem, panuje přesvědčení, že “pokud mě tam zavřou, už se odtamtud nedostanu”, “už mám nálepku blázen a té se nezbavím” apod. Přitom v případě jiných zdravotních obtíží vnímáme hospitalizaci v nemocnici za samozřejmou, stejně jako volání záchranné služby při ohrožení života.

Během hospitalizace je důležité být v kontaktu s rodinou a svými blízkými a již před propuštěním mít zajištěný co nejplynulejší přechod zpět do běžných aktivit. 

Pokud se Vám stalo, že jste do léčby vstoupili nedobrovolně, jsou možná Vaše pocity smíšené. Taková situace může být zraňující, jak pro člověka s duševními obtížemi, tak pro jeho blízké. I když lidé často porozumí tomu, proč se tak stalo, mohou zůstávat otázky, nevyslovené pocity, obavy apod. Individuální nebo rodinná terapie („Psychoterapeutické služby ) může pomoci překonat tuto náročnou situaci (a nejen tu) a podpořit udržení a posílení blízkých vztahů.

 

Krizová centra
Mobilní tým
terénní psychiatrické sestry
Lůžková psychiatrická péče
Policie 158
Záchranná služby 155 nebo 112

Po propuštění z psychiatrické nemocnice budete pravděpodobně potřebovat další podporu, která vám pomůže se opět zaběhnout do běžného života. Duševní obtíže mohou narušit vztahy, na kterých nám záleží, snížit naši schopnost pracovat, či se o sebe postarat a být soběstačný. V době, kdy dojde k ústupu nejvážnějších psychických obtíží, se pozornost zpravidla přesouvá od řešení jednotlivých příznaků nemoci ke zvládání běžných činností a ke snaze návratu do běžného života. S tímto přirozeně přichází nové otázky a potřeba další podpory. Někdy psychické obtíže či nemoc natolik ovlivní náš život, že stojíme před otázkami, kdo jsme a kam chceme svůj život nasměrovat. V tomto ohledu mohou být psychické obtíže výzvou k přehodnocení toho, co je pro nás důležité a k vytvoření nových hodnot a priorit. Najít odpovědi na tyto otázky nemusí být snadné a vyhledat podporu a pomoc v jejich řešení je přirozené.

Často se také otevírá otázka možného pracovního uplatnění. V důsledku nemoci někdy není možné pokračovat v započaté kariéře a je třeba hledat jiné profesní nasměrování. Samotná tato situace je náročná. Možná nyní zjišťujete, jaké jsou vaše pracovní možnosti a jaká omezení psychické obtíže aktuálně přináší. Stejně tak ale může být důležité řešit otázku sebepéče, soběstačnosti, trávení volného času, odpočinku, vytváření plnohodnotných vztahů – včetně partnerských, seberozvoji, duchovní stránce atd. Na výše zmíněné otázky a potřeby se snaží reagovat jednotlivé Služby psychiatrické rehabilitace, kde je možné získat více informací, podpory, pomoci či praktický nácvik potřebných dovedností.

Úlevné a obohacující také může být sdílet své zkušenosti s lidmi, kteří mají podobné obtíže. Podporu a pomoc poskytují Svépomocné organizace, které zakládají lidé, kteří sami trpí psychickými obtížemi.

Po zvážení své konkrétní situace doporučujeme kontaktovat vybranou službu, jejíž využití vám může pomoci.

Služby psychiatrické rehabilitace
Svépomocné organizace
Jak mohou vaše potíže prožívat vaši blízcí?

Blízcí lidé, rodina, přátelé, mohou prožívat řadu situací velmi podobně, jako člověk trpící duševními obtížemi. Prvotní zmatení, snaha situaci porozumět a řešit ji, hledat účinnou pomoc, být nadšený z prvních úspěchů léčby či zklamán nebo rozhořčen, pokud se nedaří apod. jsou přirozené reakce na novou situaci. Je bolestné vidět blízkého člověka v obtížné situaci a bývá těžké přijmout, že člověk, kterého tak dobře známe, začal trpět duševními obtížemi. Navíc jsou některé situace zraňující, člověk může reagovat podrážděně, neadekvátně, překvapivě, přitom může jít jen o projev vnitřní nepohody a tíhy. Blízcí lidé v tento moment reagují různě. Někteří se např. snaží situaci hned řešit, sami vstupují a přináší návrhy, doporučení a hledají pro svého blízkého odbornou pomoc. Jiní kladou nároky na člověka s psychickými obtížemi, aby sám na sobě pracoval a “vzchopil se”. Další se spíše stahují do sebe, snaží se žít “jako by potíže nenastaly” , někdy jen těžko věří, že by se takové potíže mohly objevit právě v jejich rodině, jiní žijí v důvěře, že to jejich blízký zvládne nebo se drží naděje, že celá situace má ještě jiné vysvětlení atd.

Každý má své představy, očekávání a přání a také způsoby, jak zvládat zátěžové situace. Podpora blízkých je vždy velmi významná a na cestě k úzdravě je velkou pomocí. Zároveň však někdy ve snaze zvládnout celou situaci, vznikají různá nedorozumění mezi rodinou či blízkými lidmi a člověkem, který zažívá psychické obtíže. Rodinná terapie („Psychoterapeutické službyManželské a rodinné poradny”) může pomoci překonat tuto náročnou situaci a podpořit udržení blízkých vztahů.

Důležité je také říci, že blízcí lidé, rodina a přátelé se zpravidla soustředí na pomoc svému blízkému, což je velmi důležité. V takové životní situaci je však na místě vytvořit si také podporu a pomoc pro sebe sama. Bohužel se v praxi často setkáváme s rodinami, které příliš dlouho čerpaly jen z vlastních sil a cítí, že již nemohou dále. Rodina má právo na stejnou míru podpory a informací o možném průběhu duševních potíží, možnostech léčby, dostupné pomoci a službách atd. jako sám člověk s duševními obtížemi. Vyhledat “Psychoterapeutické služby”, „Manželské a rodinné poradny” nebo Organizace rodičů a příbuzných, obrátit se na Linky důvěry nebo v naléhavých situacích na Krizová centra a služby může být jedním z kroků, jak si pro sebe potřebnou míru podpory zajistit.
Dovolujeme si vám také nabídnout základní vodítko pro zvážení závažnosti situace a potíží, které vnímáte u vašeho blízkého člověka v části webu Můj kamarád nebo příbuzný je nemocný”.

Psychoterapeutické služby
Manželské a rodinné poradny
Organizace rodičů a příbuzných
Linky důvěry
Krizová centra

Tento projekt vznikl za podpory a iniciativy Alcatel-Lucent Czech.

Partneři
Fokus Praha
Partneři
Odborné poradenství od renomovaných českých psychologů
Wikipedie, encyklopedie

Zjistěte vše o vědě lidského chování, duševních procesů apod.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google