Vítáme vás v prostoru, v němž můžete získat základní orientaci v oblasti

léčby duševního onemocnění

Možná vy nebo někdo vám blízký má duševní problémy. Možná pracujete ve zdravotnictví nebo sociálních službách a máte za to, že péče, kterou poskytujete, potřebuje doplnit službami z další sféry. Autory tohoto portálu jsou profesionálové, kteří si za roky, kdy pomáhají duševně nemocným, ověřili, že léčba a rehabilitace lidí s duševními problémy může být úspěšná.

Duševní pohoda je nedílnou součástí celkového zdraví každého člověka. Zrovna jako zdraví tělesné může být ovšem i zdraví psychické ohroženo celou řadou poruch. Ty známe lehké a přechodné, ale i závažné nebo dokonce život ohrožující. Vznikat mohou z příčin vnějších i vnitřních; někteří lidé mají patrně k duševním poruchám větší náchylnost než jiní, nicméně za určitých okolností může psychicky onemocnět prakticky kdokoli z nás. Zde bychom vám chtěli pomoci s rozhodováním, zda, kdy a kam se případně obrátit pro odbornou pomoc. Portál poskytuje informace pro lidi s duševními potížemi a odborníky, kteří žijí nebo pracují na území hl. m. Prahy či blízkého okolí. Je rozdělen do několika sekcí:

Ještě jste se neléčili a cítíte potíže

Je možné, že pociťujete psychické obtíže. Chtěli bychom vám pomoci s orientací v životních situacích, zranitelnosti, nástupu a typech potíží ve vztahu k duševnímu zdraví a nemoci a také s rozhodováním, zda, kdy a kam se případně obrátit o odbornou pomoc.

Váš kamarád nebo příbuzný je nemocný

Možná, že se u někoho z vašich přátel nebo příbuzných rozvíjí duševní porucha. Přinášíme informace o problematice vznikajících projevů a potíží a možnostech vyhledání odborné pomoci.

Už léčeni, ale potřebujete další pomoc

Ačkoli jste se již léčili nebo léčíte, cítíte, že potřebujete ještě další podporu, informace, služby. Informujeme o tom, v jaké oblasti potřebují lidé s duševními potížemi nejčastěji podporu či pomoc, ale i o prvních zkušenostech s léčbou, možnostech léčby a jednotlivých složkách léčebného systému.

Jste odborníci, ale potřebujete více spolupráce

Jste-li odborníkem, který se podílí na péče o lidi s duševními poruchami, a pokud chcete rozšířit svoji péči o další služby, které pokládáte pro svoje pacienty či klienty za prospěšné, informujte se blíže v této části.

Souhrnné informace o poskytovatelích služeb péče o lidi s duševními problémy můžete najít na stránkách Krizová centra a služby  a Linky důvěry  –  tam najdete adresy, kam se lze obrátit na „první pomoc“, Ambulance klinické psychologie  – seznam pracovišť klinické psychologie, která se zabývá duševními potížemi a problémy ve vztazích, které člověk není schopen řešit sám, Psychoterapeutické služby poskytují pomoc při zlepšování orientace ve svých postojích, přáních a potřebách, orientace ve vztazích k ostatním lidem; specializovaná psychiatrická pracoviště zabývající se duševními nemocemi najdete na stránkách Ambulance psychiatrů   a Lůžková psychiatrická péče.
Rodičům a příbuzným, kteří mají zajisté a pochopitelně problémy spojené s nemocí jejich příbuzných, je určena stránka Organizace rodičů a příbuzných – tam lze získat spojení na sdružení, jejichž členové probírají a řeší své podobné či společné  problémy.
Důležitou složkou rehabilitace duševně nemocných je tak zvaná svépomoc – lidé tu spolupracují na prosazování zájmů a potřeb nemocných a nacházejí i přátelské prostředí, prosté předsudků. Seznam takových organizací najdete na Svépomocné organizace.

#Ambulance klinických psychologů

#Internetové poradny

#Krizová centra a služby

#Linky důvěry

#Lůžková psychiatrická péče

#Občanské poradny

#Organizace rodičů a příbuzných

#Psychiatrické ambulance

#Psychoterapeutické služby

#Služby psychiatrické rehabilitace

#Specializované poradny

#Svépomocné organizace

Partneři

Odborné poradenství od renomovaných českých psychologů
Wikipedie, encyklopedie

Zjistěte vše o vědě lidského chování, duševních procesů apod.

Tento projekt vznikl za podpory a iniciativy Alcatel-Lucent Czech.

Partneři
Fokus Praha
Partneři
Odborné poradenství od renomovaných českých psychologů
Wikipedie, encyklopedie

Zjistěte vše o vědě lidského chování, duševních procesů apod.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google