Vítáme vás v prostoru, v němž můžete získat základní orientaci v oblasti

péče o duševní zdraví

Portál poskytuje informace pro lidi s duševními potížemi a odborníky,
kteří žijí nebo pracují na území hl. m. Prahy či blízkého okolí. 
Možná vy nebo někdo vám blízký má duševní problémy. Možná pracujete ve zdravotnictví nebo sociálních službách a máte za to, že péče, kterou poskytujete, potřebuje doplnit službami z další sféry. Autory tohoto portálu jsou profesionálové, kteří si za roky, kdy pomáhají lidem s duševním onemocněním, ověřili, že léčba a rehabilitace lidí s duševním onemocněním může být úspěšná.

Duševní pohoda je nedílnou součástí celkového zdraví každého člověka. Stejně jako zdraví tělesné může být ohroženo celou řadou poruch i zdraví psychické . Ty známe lehké a přechodné, ale i závažné nebo dokonce život ohrožující. Vznikat mohou z příčin vnějších i vnitřních; někteří lidé mají patrně k duševním poruchám větší náchylnost než jiní, nicméně za určitých okolností může psychicky onemocnět prakticky kdokoli z nás. Zde bychom vám chtěli pomoci s rozhodováním, zda, kdy a kam se případně obrátit pro odbornou pomoc. 

Ještě jste se neléčili a cítíte potíže

Je možné, že pociťujete psychické obtíže. Chtěli bychom vám pomoci s orientací v životních situacích, nástupu duševního onemocnění , typech potíží a s rozhodováním, zda, kdy a kam se případně obrátit o odbornou pomoc.

Váš kamarád nebo příbuzný je nemocný

Možná, že se u někoho z vašich přátel nebo příbuzných rozvíjí duševní onemocnění. Přinášíme informace o problematice vznikajících projevů a potíží a možnostech vyhledání odborné pomoci.

Už jste léčeni, ale potřebujete další pomoc

Ačkoli jste se již léčili nebo léčíte, cítíte, že potřebujete ještě další podporu. Informujeme, jakou podporu a služby potřebují lidé s duševním onemocněním nejčastěji, o zkušenostech s léčbou a složkách léčebného systému.

Jste odborníci, ale potřebujete více spolupráce

Jste-li odborníkem, který se podílí na péče o lidi s duševním onemocněními, a pokud chcete rozšířit svoji péči o další služby, které pokládáte pro svoje pacienty či klienty za prospěšné, informujte se blíže v této části.

Souhrnné informace o poskytovatelích služeb péče o lidi s duševním onemocněním můžete najít na stránkách Krizová centra a služby a Linky důvěry – tam najdete adresy, kam se lze obrátit na „první pomoc“. Pro závažnější duševní onemocnění, které vám způsobuje nesnáze udržet se ve studiu, v zaměstnání či v aktivitách každodenního života můžete vyhledat Centra duševního zdraví. Ambulance klinické psychologie – seznam pracovišť klinické psychologie, která se zabývá duševními onemocněními a problémy ve vztazích, které člověk není schopen řešit sám.
Psychoterapeutické služby poskytují pomoc při zlepšování orientace ve svých postojích, přáních a potřebách, orientace ve vztazích k ostatním lidem. Specializovaná psychiatrická pracoviště zabývající se duševními nemocemi najdete na stránkách Ambulance psychiatrů a Lůžková psychiatrická péče.
Rodičům a příbuzným, kteří mají zajisté a pochopitelně problémy spojené s nemocí jejich příbuzných, je určena stránka Organizace rodičů a příbuzných – tam lze získat spojení na sdružení, jejichž členové probírají a řeší své podobné či společné problémy.
Důležitou složkou rehabilitace lidí s duševním onemocněním je tak zvaná svépomoc – lidé tu spolupracují na prosazování zájmů a potřeb nemocných a nacházejí i přátelské prostředí, prosté předsudků. Seznam takových organizací najdete na Svépomocné organizace.

#Ambulance klinických psychologů

#Centra
duševního zdraví

#Chráněné
a podporované bydlení

#Chráněné a podporované zaměstnání

#Internetové
poradny

#Krizová centra
a služby

#Linky
důvěry

#Lůžková psychiatrická péče

#Poradny

#Organizace rodičů
a příbuzných

#Psychiatrické
ambulance

#Psychoterapeutické
služby

#Sociální
rehabilitace

#Svépomocné
organizace

Na obsahu webu se podílí organizace